برچسب: #کتاب

0

چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت

رهنمودهایی برای تبدیل کردن تئوری به عمل، منازعه خشونت آمیز جوامع را دچار آشوب نموده و اغلب جوامع را دو قطبی می نماید. این امر ساختارهای اجتماعی، به ویژه نقش زنان و مردان و...

0

خودابرازگری و جرئت‌مندی در زنان

کتاب خودابرازگری و جرئت‌مندی در زنان در مورد مهارت‌هایی که زنان برای ابراز نیازها و هیجانات خود و تعیین حد‌و‌مرزها در رابطه با دیگران است و به موازات آن پیشنهاد می کند ما باید...

0

همه ی ما باید فمنیست باشیم

نویسنده: چیماماندا انگوزی آدیچی، مترجم: صفورا سیدی، کتاب همه ی ما باید فمینیست باشیم در مورد نظرات اشتباه در باره فمینیسم است. آدیچی ( نویسنده) با نقل روایات شخصی و طرح مسائل فلسفی با...

0

جلسه رونمایی کتاب دروازه های تمدن بزرگ – خاطرات روحی شفیعی

این کتاب حدود ۵۰۰ صفحه دارد. اما به شیوایی و صراحت ، زندگی حداقل دو نسل از زنان را در بستر اجتماعی و سیاسی تعریف می‌کند. راوی، تنها به زندگی شخصی‌ خودش نمی‌پردازد بلکه...

0

سویه زنانه، نظریه جامعه

کتاب سویه زنانه نظریه جامعه نوشته عباس محمدی اصل در سال 1995 توسط انتشارات آرمان رشد منتشر شده است این کتاب به جهت گیری جنسیتی نظریه های جامعه شناسی می‌پردازد و درواقع سعی بر...

0

بی پرده: درک زبان و جنسیت

نوشته آلیسون جولی، ترجمه ملیحه مغازه ای، ناشر: قصید سرا، چاپ اول: 1399، این کتاب 190 صفحه و شامل 6 فصل است و علاوه بر پیشگفتار نویسنده و مقدمه مترجم، نویسنده مقدمه ای برترجمه...

0

بر ساخت اجتماعی جنسیت

نوشته: عباس محمدی اصل، انشارات : گل آذین، جنسیت مانند هر پدیده انسانی – اجتماعی دیگر نه صرفا ثابت یا متغیر که ضمنا امری سیال است. این سیالیت در ملتقای برخورد عوامل گوناگونی چون...

0

جنسیت و آگاهی تاریخی

نوشته: عباس محمدی اصل، انتشارات : گل آذین 1399، زنان به اقتضای زایش و پرورش فرزند، حدود 200 هزار سال زودتر از مردان به توانایی اندیشیدن دست یافتند، آنان کشاورزی و زبان و سفالگری...

0

پدریت غاصب، منشا ستمکشی زنان جهان

نوشته : آزاده آزاد، فریدریش انگلس در کتاب “منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت”( 1884 ( موقعیت ممتاز زنان در جوامع ابتدایی یعنی همان جوامع عصرسنگرا مرهون این امر میداند که آنان کنترل اقتصاد...

0

تاریخ دو قرن فمنیسم (از جنبش تا نظریه‌ی اجتماعی)

🖊 نویسنده : حمیرا مشیرزاده، ✨ می‌توان ظهور هویت جمعی زنان و متعاقب آن شکل‌گیری فمنیسم را در غرب، محصول تعارضات ناشی از کارکرد نظام اقتصادی سرمایه‌داری، گفتار تجدد و دولت لیبرال دانست. ✨...