برچسب: #آموزش_رهبری_زنان

0

آموزش رهبری زنان – گفتگو با دکتر مدیس توکلی

گفتگوی اختصاصی سازمان غیرانتفاعی آموزش رهبری زنان با ” مدیس توکلی ” دکترای روانشناسی سلامت و دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی ، درباره فعالیت های پژوهشی با موضوع ” سلامت روان” سازمان آموزش آنلاین ”...

0

صدای زنان سوزن دوز بلوچ

تهیه شده توسط دانشجویان اولین دوره آموزش آنلاین رهبری زنان – زنان سوزن دوز بلوچ ، بدون امید به بیمه بازنشستگی، با دستمزدی ناچیز، سال ها کار میکنند و به محض از کار افتادگی...