ثبت نام در دوره ها

برای ثبت نام در هر دوره آموزشی ، یک فرم درخواست از طریق ایمیل برای پذیرش شما ارسال میگردد. نخست شما میتوانید درخواست خود را به آدرس زیر برای ما بفرستید:

wellfordemocracy@gmail.com