فرم پرداخت دوره‌ها

هزینه هر دوره آموزشی  1900 دلار آمریکایی است که برای  20 نفر اول درخواست کننده ، فقط  200 دلار خواهد بود. انتظار می رود شرکت کنند گان در کلاس ها فعالانه شرکت کنند و با پیشنهادات و انتقاد های سازنده خود به بهتر شدن روند دوره آموزشی کمک کنند.

برای پرداخت کردن هزینه  این دوره آموزشی می توانید از این لینک استفاده کنید. لطفاً در فرم بنویسید برای دوره آموزشی رهبری

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5B4MQ8M7KBL4Y