معرفی سازمان غیر انتفاعی WELL

                                                                 C:\Users\User\Desktop\پروپوزال\لوگو.PNG

آموزش مهارتهای رهبری برای توانمندسازی فعالان حقوق زنان                              

معرفی

سازمان WELL  در سال 2017 در ایالت ویرجینیا  به  شکل سازمان غیر انتفاعی ( 3, C , 501)  توسط  دکترفریبا پارسا تاسیس شده است که بعد از سه سال فعالیت های رهبری در دانشگاه جورج میسن با دانشجویان زن از ملیت های مختلف در سال 2021 با تشکیل اعضای هیات مدیره جدید ( دکتر رضوان مقدم ، دکتر فریبا پارسا و مریم مرادی) تصمیم گرفته شد تا بر روی فعالان زن ایرانی (در داخل یا خارج از ایران) تمرکز داشته باشد  و دوره های آنلاین مهارت های رهبری را ارائه دهد و همچنین برای ایجاد یک شبکه جهانی آنلاین با فعالان حقوق زنان مانند سازمان های مردمی حقوق بشر زنان، فعالان، پژوهشگران و دیگر متخصصان زن در این زمینه تلاش کند.

فلسفه‌ی وجودی WELL 

  • آموزش مهارتهای رهبری با توان افزایی و توانمندسازی فعالان حقوق زنان برای رفع تبعیض های جنسی-جنسیتی 

اصول و ارزش‌ها

  • احترام به حقوق بشر
  • مسئولیت و تعهد
  • کار گروهی و همکاری
  • شجاعت و خلاقیت

چشم انداز 

  • کمک به استقرار دموکراسی در ایران و دستیابی به برابری جنسی- جنسیتی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آزادی های  فردی و اجتماعی 

ماموریت 

  • ارائه آموزش های لازم و توانمند سازی  رهبری زنان بخصوص  نسل جوان 
  • ایجاد و توسعه یک شبکه بین المللی رهبری زنان متمرکز با آموزش و انتقال تجربیات  رهبری سیاسی و سازمان های اجتماعی زنان 

ما میدانیم که نقش زنان در سطوح رهبری و مدیریت میبایست مورد حمایت قرار گیرد. آگاهی و آموزش درباره حقوق زنان افزایش یابد. استراتژی‌ها و برنامه‌های موثر حمایتی از زنان ساخته و عملی شوند تا دموکراسی، حقوق بشر/ زنان، به صورت پایدار ترویج گردد.

با توجه به فعالیتها و تجربه های که طی سالیان متمادی در عرصه دفاع از حقوق زنان کسب نموده ایم با این حقیقت موافق هستیم که: 

“ساختن دموکراسی بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست.”