دوره آموزشی رهبری زنان

اولین دوره آموزش آنلاین ” رهبری زنان ” از تاریخ نهم آپریل 2023 آغاز و تا تاریخ 18 ژوئن 2023 به مدت 10 جلسه به پایان رسید. شروع دوره جدید به زودی آغاز خواهد شد.

این جلسات در اتاق زوم بصورت مجازی با حضور دانشجویان بصورت آنلاین برگزار میگردد .

برنامه آموزشی دوره اول مطابق تقویم زیر بوده است: