خودابرازگری و جرئت‌مندی در زنان

کتاب خودابرازگری و جرئت‌مندی در زنان در مورد مهارت‌هایی که زنان برای ابراز نیازها و هیجانات خود و تعیین حد‌و‌مرزها در رابطه با دیگران است و به موازات آن پیشنهاد می کند ما باید به نیازها و احساسات دیگران نیز حساس باشیم. در واقع این نوشته کلید مدل مشارکتی روابط است که نویسنده تلاش کرده آن را به کار ببرد و در واقع تمرکز بر نیاز ما انسان‌ها به توجه و مراقبت در روابط در مجموعه این کتاب قرار دارد. همچنین، در هر فصل نویسنده دستورالعمل‌ها و تمریناتی ارائه کرده که عملی و قابل اجرا در زندگی روزمره هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.