همه ی ما باید فمنیست باشیم

نویسنده: چیماماندا انگوزی آدیچی،

مترجم: صفورا سیدی،

کتاب همه ی ما باید فمینیست باشیم در مورد نظرات اشتباه در باره فمینیسم است. آدیچی ( نویسنده) با نقل روایات شخصی و طرح مسائل فلسفی با نگارشی زیبا نابرابری های جنسیتی را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که عموما زنان همواره در اکثر کشورها به صورت مستمر مورد تبعیض قرار می گیرند و چگونگی مقاومت در برابر محدودیت ها وتبعیض هایی که بر زنان اعمال می شود و نابرابری های عمیق جنسیتی را آموزش می دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.