صدای زنان سوزن دوز بلوچ

تهیه شده توسط دانشجویان اولین دوره آموزش آنلاین رهبری زنان – زنان سوزن دوز بلوچ ، بدون امید به بیمه بازنشستگی، با دستمزدی ناچیز، سال ها کار میکنند و به محض از کار افتادگی درآمدشان را به طور کامل از دست میدهند. چگونه میتوانند باز هم هنر سوزندوزی را ادامه دهند؟ آیا وقت آن نرسیده تا کمی به این صنعت مهم و ارزشمند و این قشر از هنرمندان استان بلوچستان توجه بیشتری شود؟ حداقل برای حفظ درآمد و کمک به بهبود وضع معیشتی این مردم ، از هنر سوزن دوزی و هنرمندانش حمایت کنید. سازمان غیر انتفاعی آموزش آنلاین رهبری زنان WELL Women’s E-Learning in Leadership برای اطلاعات بیشتر به وب سایت سازمان WELL مراجعه نمائید http://wellfordemocracy.org/faWELL

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.