مشارکت در یادگیری زنان

Women’s Leadership Partnership ( WLP) Home Page | Women’s Learning Partnership

مشارکت در یادگیری زنان (WLP) به رهبری و توانمندسازی زنان اختصاص دارد. WLP در اصل خود سازنده شبکه هایی است که با 20 سازمان شریک مستقل و خودمختار در جنوب جهانی، به ویژه در جوامع با اکثریت مسلمان کار می کند تا زنان را برای تغییر خانواده ها، جوامع و جوامع خود توانمند سازد. هدف اصلی آنها افزایش تعداد زنانی است که نقش های رهبری و تصمیم گیری را در سطوح خانواده، جامعه و ملی به عهده می گیرند و با تقویت ظرفیت سازمان های شریک خود، اثربخشی جنبش های فمینیستی را در جوامع با اکثریت مسلمان و در سطح جهانی بهبود بخشند. کار WLP از استراتژی‌های برنامه‌ای (1) توسعه برنامه درسی رهبری و حمایت، (2) آموزش در سطوح مردمی، ملی و منطقه‌ای (3) تقویت جامعه مدنی، و (4) حمایت از حقوق بشر و ایجاد جنبش برای زنان استفاده می‌کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.