دسته: مقالات

0

نقش دولت در توسعه و تحدید گفتمانهاي مطالبات مدنی معاصر زنان ایران

دکتر ابراهیم متقی ،علی روشنایی، چکیدهمروري بر جنبش هاي زنان نشان می دهد که گفتمانهاي مطالبات مدنی زنان و پژوهشهاي مربوط به آن در نقطه تلاقیچندین جریان فکري و جنبش اجتماعی شکل گرفته است....

2

مبارزات زنان در ایران: گامی در جهت ایجاد دموکراسی و رهبری زنان

                                نویسنده : ملیحه مغازه ای[1] مقدمه از اوان دهه 1970 میلادی به این سو به تدریج نقش زنان به عنوان سرمایه انسانی در فرآیند توسعه و رهبریت جامعه یکی از دغدغه های اصلی...

0

چرا زنان مهم ترین نیرو برای ساختن دمکراسی در ایران هستند؟

نویسنده: فریبا پارسا قبل از پاسخ به این پرسش بگذارید دمکراسی را تعریف کنیم و همچنین یک   توضیح کوتاهی در باره نیروهای جامعه برای ساختن دمکراسی بدهیم. هدف این مقاله این است که قدرت...