دسته: گفتگوها

0

دموکراسی در ایران – گفتگو با دکترفریبا پارسا درباره شکل گیری آینده

گفتگوی پادکست ” صدای ایرانیان ” با دکتر فریبا پارسا در مورد تعریف و ویژگی‌های دموکراسی به عنوان یک فرآیند در حال تکامل بررسی شد. دکتر فریبا پارسا به چالش‌های خاصی که ایران در...

0

آموزش رهبری زنان – گفتگو با دکتر مدیس توکلی

گفتگوی اختصاصی سازمان غیرانتفاعی آموزش رهبری زنان با ” مدیس توکلی ” دکترای روانشناسی سلامت و دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی ، درباره فعالیت های پژوهشی با موضوع ” سلامت روان” سازمان آموزش آنلاین ”...

0

آموزش رهبری زنان – گفتگو با روحی شفیعی

گفتگوی اختصاصی سازمان غیر انتفاعی آموزش رهبری زنان با ” روحی شفیعی “، نویسنده و مترجم و از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر که تا کنون علاوه برخاطرات و یک رمان تاریخی به...

0

آموزش رهبری زنان – گفتگو با سوسن رخش

گفتگوی اختصاصی سازمان غیرانتفاعی آموزش رهبری زنان با ” سوسن رخش ” جامعه شناس، نویسنده و کنشگر مسائل زنان که در این زمینه مطالعات، پژوهش ها و مقالات بسیاری داشته اند. سازمان آموزش آنلاین...

2

آموزش رهبری زنان – گفتگو با دکتر نیره انصاری

گفتگوی اختصاصی سازمان غیر انتفاعی آموزش رهبری زنان با دکتر نیره انصاری به منظور آشنایی بیشتر با فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی که ایشان در زمینه حقوق قضایی و بین المللی درباره موضوع زنان داشته...

0

آموزش رهبری زنان – گفتگو با دکتر ملیحه مغازه ای

گفتگوی اختصاصی سازمان غیر انتفاعی آموزش رهبری زنان ، به منظور آشنایی با فعالیتها و پژوهش هایی است که دکتر ملیحه مغازه ای درباره جنبش زنان، انجام داده است. سازمان آموزش آنلاین ” رهبری...

0

آموزش رهبری زنان – گفتگو با دکتر رضوان مقدم

گفتگوی اختصاصی سازمان غیر انتفاعی آموزش رهبری زنان ، درباره ” نقش رسانه های جدید در جنبش زنان ایران از انقلاب مشروطه تا سایبر فمنیسم با دکتر رضوان مقدم . سازمان آموزش آنلاین ”...