دسته: سازمانهای همسو

0

Coursera

Coursera  https://www.coursera.org/ شاید کورسرا را بشناسید. این یک سازمان غیرانتفاعی است. Coursera با همکاری بیش از صد دانشگاه در سراسر جهان است که دوره های آنلاین رایگان یا ارزان را در بسیاری از موضوعات مختلف...

0

مشارکت در یادگیری زنان

Women’s Leadership Partnership ( WLP) Home Page | Women’s Learning Partnership مشارکت در یادگیری زنان (WLP) به رهبری و توانمندسازی زنان اختصاص دارد. WLP در اصل خود سازنده شبکه هایی است که با 20 سازمان...

0

موسسه ملی دموکراتیک

National Democratic Institute (NDI) National Democratic Institute | Home (ndi.org) موسسه ملی دموکراتیک NDI، که توسط وزیر امور خارجه سابق مادلین آلبرایت در سال 1983 تاسیس شد، یک سازمان غیرانتفاعی و غیر حزبی است که...