دسته: ویدئوهای دانشجویان

0

صدای زنان سوزن دوز بلوچ

تهیه شده توسط دانشجویان اولین دوره آموزش آنلاین رهبری زنان – زنان سوزن دوز بلوچ ، بدون امید به بیمه بازنشستگی، با دستمزدی ناچیز، سال ها کار میکنند و به محض از کار افتادگی...

0

Women’s E-Learning in Leadership – WELL

Women’s E-Learning in Leadership (WELL) for Democracy teaches Iranian women the skills needed to resist patriarchal pressures they face. This includes understanding why leadership matters, organizing themselves in a community and building relationships, and...

0

نظرات دانشجویان پس از اولین دوره آموزش رهبری زنان

در این ویدئو کلیپ نظرات و پیشنهادات تعدادی از دانشجویان را پس از طی اولین دوره آموزش رهبری زنان ( از تاریخ نهم آپریل 2023 تا تاریخ 18 ژوئن 2023 ) خواهیم شنید.